Murs

PiezaMur2

Murs prefabricats “C”, “N” i “T”

TIPUS Consultar ofinina tècnica
LONGITUD (m) Consultar ofinina tècnica

Centre de producció    Lliçà de Vall

 

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat