Baixants

PiezaBaixant1

TIPUS

Bsub1

Bsub2

Bsub3

MIDES (cm) LxHxhxAxB 100x40x35x82x70 70x23x18x60x50 50x17x13x48x38

Centre de producció    Sant Jordi d’Esvalls – Ll. de Vall

 

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat