Biga Tipo I

PiezaBigaI100

MIDES (cm) Consultar oficina tècnica
TIPUS Consultar oficina tècnica

Centre de producció    Lliçà de Vall – St. Jordi Desvalls

 

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat