Tubs Campana

PiezaTubCampana

SENSE ARMAR

DIAMETRE (cm)

40

50

60

80

 100
LONGITUD (cm) 200

Centre de producció    Castelló d’Empúries

ARMAT

DIAMETRE (cm)

40

50

60

 80  100  120
LONGITUD (cm) 200

Centre de producció    Castelló d’Empúries

 

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat