Arc / Safata

PiezaArcInterior

MIDES (cm)

16x63x23

uni / palet 96

Centre de producció    St. Jordi Desvalls – Sta. Cristina d’Aro – Ll. de Vall – Castelló d’Empúries

PiezaSafata2

MIDES (cm)

4x63x22

4x53x22
uni / palet 72  96

Centre de producció    St. Jordi Desvalls – Sta. Cristina d’Aro – Ll. de Vall – Castelló d’Empúries

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat