Casetó Reticular

PiezaCasetoReticular1

MIDES (cm)

60x20x22

70x23x20

70x23x22

70x23x25

70x23x28

70x23x30

70x23x35

uni / palet 40 30 30-40 40 24-32 24 24

Centre de producció    St. Jordi Desvalls – Sta. Cristina d’Aro – Ll. de Vall – Castelló d’Empúries

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat