Prellosa

PiezaPrellosa2

TIPUS

P6

P8

P10

PNERVADA

MIDES (m) Consultar ofinina tècnica

Centre de producció    Ll. de Vall

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnica:  tecnic.girona@suberolita.cat