Bigueta Autorresistent

PiezaBiguetaAuto2

AUTO 18

TIPUS

T-18/35

T-18/45

T-18/55

T-18/65
LONGITUD (m)

1 a 3,8

3,9 a 4,8

4,9 a 5,6

5,7 a 6,2

 

AUTO 20

TIPUS

20-35

20-45

20-55

20-65

LONGITUD (m)

1 a 3,8

3,9 a 4,5

4,6 a 5,2

5,3 a 7

 

AUTO 22

TIPUS

22-35

22-45

22-55

22-65

LONGITUD (m)

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat