Placa Alveolar

PiezaPlacaAlveolar2

TIPUS

15

20

25

30

35

40

45

50 / 50P
LONGITUD (m) Consultar oficina tècnica

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat