PiezaPou

ARQUETA

DIAMETRE (cm)

60-100

LONGITUD (cm) 60 i 80

ANELL

DIAMETRE (cm)

100

LONGITUD (cm) 25 i 50

 

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat