Revoltó

PiezaBovedilla

MIDES (cm)

25x29x25

18x53x25

20x53x25

22x53x25

25x53x25

20x63x25

22x63x25

25x63x25
uni / palet 64 40 40 40 32 40 40  32

Per més informació contacteu amb l’oficina tècnicatecnic.girona@suberolita.cat